Dozvole za lov

Dozvole za lov divlje svinje se izdaju u ponedeljak 29.04.
Lov na divlje svinje se otvara u subotu 04.05.

Lovne karte

Lovne karte se mogu preuzeti u kancelariji udruženja počev od 22.04.2019.

Otvaranje lova

Lov divlje svinje se otvara 04.05.2019.
Lov srndaća se otvara 15.04.2019.

Skupština udruženja

Skupština udruženja biće održana 25.04.2019. sa početkom u 18:00 časova u svečanoj sali opštine Vršac.

Odstrel srndaća

Na sednici Upravnog odbora održanoj 02.04.2019. godine, doneta je odluka da se na osnovu podnetih zahteva odobrava odstrel srndaća lovcima:
1. Momirov Ivica
2. Radošević Stevo
3. Koci Aleksandar
4. Milan Šašić
5. Darko Pohan
6. Radošević Božo
7. Radivojević Đurica
8. Ivanović Danilo

Lovci kojima je odobren odstrel dužni su da uplate 10.000 RSD na žiro račun: 340-1979-07
svrha uplate: odstrel srndaća
primalac: LU Fazan-Vršac, Vršac, Dvorska 11

Uplate moraju biti izvršene najkasnije do 15.04.2019. godine. Dokaz o uplati doneti u kancelariju LU Fazan-Vršac, Dvorska 11.

Lovci kojima je odobren odstrel srndaća, moraju izmiriti svoju obavezu i uplatiti celu članarinu, kako bi mogli da dobiju dozvolu za odstrel.

Oružni listovi

Mole se svi lovci da dostave očitane nove oružne listove upravniku lovišta najkasnije do 31.03.2019.

Instrukcija Min. poljoprivrede - afrička kuga

Saziv skupštine

Vanredna sednica skupštine LU "Fazan-Vršac" biće održana 25.02.2019. sa početkom u 18h u svečanoj sali Opštine Vršac.
Javna rasprava o predlogu statuta biće održana 08.02.2019. sa početkom u 18h u prostorijama udruženja.

Odluka o sazivu skupštine
Predlog statuta
Predlog dnevnog reda skupštine

Članarina za 2019. godinu

Na sednici upravnog odbora održanoj dana 17.12.2018. godine doneta je odluka da se u skladu sa pravilnikom o izvršavanju obaveza članova lovačkog udruženja članarina za lovnu sezonu 2019-2020 uplaćuje:
prva rata 4000,00 din do kraja januara
druga rata 4000,00 din do kraja februara
treća rata 4000,00 din do kraja marta
Iznos četvrte rate utvrdiće skupština lovačkog udruženja.
Rok za uplatu četvrte rate je do 30.04.2019. godine.

Žiro račun za uplatu: 340-1979-07
Primalac: Lovačko udruženje "Fazan-Vršac"

Za lovce koji uplatu prve rate članarine izvrše u roku biće trebovane lovne karte preko lovačkog udruženja.

Za dobijanje lovne karte obavezno je podnošenje zahteva i uplatnica za prvu ratu, koje se dostavljaju upravniku lovišta.
Formular zahteva se može dobiti kod upravnika lovišta ili lovočuvara.

Lovci koji ne uplate prvu ratu na vreme će snositi troškove vanredne nabavke lovne karte.

Preregistracija oružja

Podsećamo kolege da je rok za preregistraciju oružja mart 2020. godine.

Za preregistraciju oružja potrebno je:
1. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (VAŽNO: uverenje ne sme biti starije od mesec dana!!!)
2. ugovor sa izabranim lekarom
3. uverenje iz suda da se protiv vas ne vodi krivični postupak
4. očitana lična karta
5. fotokopija lične karte
6. uverenje o rukovanju oružjem
7. dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje lovne karte (potvrda o članstvu u lovačkom udruženju)
8. popuniti sledeće formulare
9. platiti potrebne takse (proveriti sa referentom za oružje)

Dobrodošli

“If some animals are good at hunting and others are suitable for hunting, then the gods must clearly smile on hunting.” - Aristotel

Ukoliko ste istinski zaljubljenik u prirodu i njene lepote, željni novih poznanstava i druženja, ako ste pravi lovac, na pravoj ste adresi :)

Lovačko udruženje "Fazan" Vršac prati stogodišnju tradiciju lova u Vršcu, budući da prvi statut lovačkog društva u Vršcu datira iz davne 1894. godine.

Na našem sajtu možete se upoznati sa nama, kako funkcionišemo, šta radimo i kako izgleda naše lovište i naši objekti.

15.04.2016. - Cenovnik odstrela

15.04.2016. - Uputstvo grupovođama

Pravilnici po novom zakonu o oružju

Pogledajte pravilnik o prostorno tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

Preuzmi prilog

Pogledajte pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu

Preuzmi prilog

Pogledajte pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Preuzmi prilog

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Preuzmi prilog

Zborna mesta

Zborna mesta "Helvecija" i "Jat" se izmeštaju van grada.
Zborno mesto "Helvecija" biće izmešteno na parking placa LU "Fazan-Vršac" a zborno mesto "Jat" na sam izlaz iz grada, u "Podbrežju".

Kako postati lovac?

Šta je potrebno uraditi da biste postali lovac?
Koja je procedura?

Pročitajte više...

Izdavanje Dozvola

Dozvole se izdaju
-Ponedeljkom od 8:00h do 13:00h i od 16:00h do19:00h
-Utorkom 8:00h do 13:00h

Može i ostalim danima u dogovoru sa stručnom službom.