Odstrel srne

Zainteresovani za odstrel srne mogu se prijaviti stručnoj službi.

Prihvat fazanskih pilića

Slike sa radne akcije prihvata fazanskih pilića možete pogledati ovde.

Redovna skupština udruženja

Redovna skupština udruženja će biti održana 27.04.2018. godine u svečanoj sali Gradske kuće, sa početkom u 18h.

Otvaranje lovne sezone

Lov na divlje svinje i srndaća se otvara 03.05.2018. godine.
Lov na srndaća u komercijali se otvara 18.04.2018.
Dozvole se mogu podići 30.04.2018. godine u prostorijama udruženja. Dozvole za lov mogu dobiti samo članovi udruženja koji su izmirili članarinu u potpunosti.

Lovne karte za 2018/9

Lovne karte se mogu preuzeti u prostorijama udruženja počev od 23.04.2018. godine.

Odstrel srndaća

Na sednici Upravnog odbora održanoj 17.04.2018. godine, doneta je odluka da se na osnovu podnetih zahteva odobrava odstrel srndaća lovcima:
1. Ćirić Nikola
2. Stančulj Slavko
3. Dalibor Stajić
4. Milan Šašić
5. Darko Pohan
6. Dragiša Vučinić

Lovci kojima je odobren odstrel dužni su da uplate 10.000 RSD na žiro račun: 340-1979-07
svrha uplate: odstrel srndaća
primalac: LU Fazan-Vršac, Vršac, Dvorska 11

Uplate moraju biti izvršene najkasnije do 07.05.2018. godine. Dokaz o uplati doneti u kancelariju LU Fazan-Vršac, Dvorska 11.

Lovci kojima je odobren odstrel srndaća, moraju izmiriti svoju obavezu i uplatiti celu članarinu, kako bi mogli da dobiju dozvolu za odstrel.

Preregistracija oružja

Podsećamo kolege da je rok za preregistraciju oružja mart 2019. godine.

Za preregistraciju oružja potrebno je:
1. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (VAŽNO: uverenje ne sme biti starije od mesec dana!!!)
2. ugovor sa izabranim lekarom
3. uverenje iz suda da se protiv vas ne vodi krivični postupak
4. očitana lična karta
5. fotokopija lične karte
6. uverenje o rukovanju oružjem
7. dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje lovne karte (potvrda o članstvu u lovačkom udruženju)
8. popuniti sledeće formulare
9. platiti potrebne takse (proveriti sa referentom za oružje)

Članarina za 2018. godinu

Na sednici upravnog odbora održanoj dana 01.12.2017. godine doneta je odluka da se u skladu sa pravilnikom o izvršavanju obaveza članova lovačkog udruženja članarina za lovnu sezonu 2018-2019 uplaćuje:
prva rata 4000,00 din do kraja januara
druga rata 4000,00 din do kraja februara
treća rata 4000,00 din do kraja marta
Iznos četvrte rate utvrdiće skupština lovačkog udruženja.
Rok za uplatu četvrte rate je do 30.04.2018. godine.

Žiro račun za uplatu: 340-1979-07
Primalac: Lovačko udruženje "Fazan-Vršac"

Za lovce koji uplatu prve rate članarine izvrše u roku biće trebovane lovne karte preko lovačkog udruženja.

Za dobijanje lovne karte obavezno je podnošenje zahteva i uplatnica za prvu ratu, koje se dostavljaju upravniku lovišta.
Formular zahteva se može dobiti kod upravnika lovišta ili lovočuvara.

Dobrodošli

“If some animals are good at hunting and others are suitable for hunting, then the gods must clearly smile on hunting.” - Aristotel

Ukoliko ste istinski zaljubljenik u prirodu i njene lepote, željni novih poznanstava i druženja, ako ste pravi lovac, na pravoj ste adresi :)

Lovačko udruženje "Fazan" Vršac prati stogodišnju tradiciju lova u Vršcu, budući da prvi statut lovačkog društva u Vršcu datira iz davne 1894. godine.

Na našem sajtu možete se upoznati sa nama, kako funkcionišemo, šta radimo i kako izgleda naše lovište i naši objekti.

15.04.2016. - Cenovnik odstrela

15.04.2016. - Uputstvo grupovođama

Pravilnici po novom zakonu o oružju

Pogledajte pravilnik o prostorno tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

Preuzmi prilog

Pogledajte pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu

Preuzmi prilog

Pogledajte pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Preuzmi prilog

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Preuzmi prilog

Zborna mesta

Zborna mesta "Helvecija" i "Jat" se izmeštaju van grada.
Zborno mesto "Helvecija" biće izmešteno na parking placa LU "Fazan-Vršac" a zborno mesto "Jat" na sam izlaz iz grada, u "Podbrežju".

Kako postati lovac?

Šta je potrebno uraditi da biste postali lovac?
Koja je procedura?

Pročitajte više...

Izdavanje Dozvola

Dozvole se izdaju
-Ponedeljkom od 8:00h do 13:00h i od 16:00h do19:00h
-Utorkom 8:00h do 13:00h

Može i ostalim danima u dogovoru sa stručnom službom.