Kako postati lovac?

Prvi korak ka tome da postanete lovac jeste da položite ispit za rukovanje lovačkom puškom.
Naime, ukoliko već ne posedujete oružje, da biste polagali lovački ispit potrebno je da završite ovu obuku. Ukoliko posedujete lovačku pušku, biće dovoljno to što imate oružni list.
Obuka za rukovanje lovačkom puškom se može završiti u obližnjoj streljani. Ako nemate streljanu u blizini, raspitajte se u prodavnicama lovačke opreme, vrlo često oni organizuju polaganja.

Sledeći korak je lovački ispit.

Lovački ispiti se organizuju povremeno po lovačkim udruženjima i o terminu istog se možete raspitati u lokalnom udruženju.
Često se dešava da se na ispit čeka i po pola godine zbog slabog interesovanja. Alternativa je da ispit polažete u Lovačkom savezu Srbije, gde se polaganje organizuje svake prve srede u mesecu.
Za detalje je najbolje pozvati LSS i raspitati se kod njih.
Za pripremu ispita dovoljno je koristiti ovaj priručnik.


Sledeći korak jeste kupovina oružja tj lovačke puške.
Po novom zakonu (na snazi od 05.03.2016.) za nabavku oružja potrebno je:
- izvaditi uverenje da se protiv vas ne vodi postupak iz suda
- izvaditi uverenje da se protiv vas ne vodi postupak iz tužilaštva
- popuniti formular koji se dobija u SUP-u
- platiti taksu u odgovarajućem iznosu (lovačka puška 2500 din, karabin 5000 din)
- fotokopija uverenja o položenoj obuci za oružje koje nabavljate
- priložiti fotokopiju lovačkog ispita i/ili pristupnicu lovačkom društvu
- priložiti uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja (vadi se u medicini rada)